Rik Koen stopt met Ford Fiesta Sprint Cup

Met pijn in het hart hebben Rik Koen en zijn coach Cor Euser besloten zich per direct terug te trekken uit de Ford Fiesta Sprint Cup. Aanleiding is een reeks gebeurtenissen die het team de indruk geven dat de beoogde gelijkheid in deze competitieve eenheidsklasse niet goed uit de verf komt. “Tijdens de wedstrijd in Assen bleek dat de één straf kreeg voor het overschrijden van tracklimits en de ander niet,” verklaart Euser. “Voor Rik pakte dat nadelig uit. Iets soortgelijks zagen we daarna in Zandvoort, waar hij werd bestraft voor het van de baan drukken van een tegenstander, terwijl een andere rijder wegkwam met een vergelijkbare actie. Ook lagen de safety-car-procedures kennelijk niet zo vast als zou moeten. Verder bestond er twijfel over het vermogen van sommige Fiesta’s. De organisatie pakte dit goed op met een controle in het parc fermé, maar tot onze verbazing mochten we de uitdraai met de resultaten niet inzien. Dat terwijl in deze cup juist de stelregel is dat teams de data desgevraagd met elkaar moeten delen.”

Een en ander heeft het team doen besluiten een moeilijke beslissing te nemen: stoppen met deelname aan de Ford Fiesta Sprint Cup, waar Rik Koen steevast in de top meerijdt en zelfs op Zandvoort recent het ronderecord vestigde. “We gaan ons nu oriënteren op de opties voor 2021 en veel testen in verschillende klassen,” zegt Cor Euser. Komende winter hopen we een goed afgewogen keuze te kunnen maken, die past in het streven om Rik naar de top van de autosport te helpen. Het talent heeft hij; dat is inmiddels volop bewezen!”